רשלנות רפואית

פגיעה באוטונומיה מהי?

פגיעה באוטונומיה היא פגיעה בזכות האדם להסכים מרצונו החופשי על עשיית פעולה כלשהי בגופו. 

מדובר על נזק בלתי ממוני (שאין לו נוסחת גידור בשווי כסף) בגין מחדל שבוצע בגופו. 
פעולה שאילולא הסכים לה או שאם היו מוצגות לו חלופות אחרות היה נמנע הנזק של פגיעה בו.  

או במילים אחרות היה נחסך ממנו "עוגמת הנפש" שבחוסר בחירה. 

פגיעה באוטונומיה מהווה נזק בר פיצוי בנזיקין מתוקף פגיעה בזכות יסוד:
כבוד האדם וחירותו.
הפסיקה קבעה כי בגדרי זכות יסוד זו, נפגעה האוטונומיה של האדם על ידי כך שנערכה בגופו של אדם פרוצדורה רפואית שלא בהסכמתו המודעת.

כלומר:
על רופא המטפל להציג בפני המטופל מידע שהולם את מצבו, מהות הטיפול המומלץ ומטרתו.
כמו כן, על הרופא המטפל להציג בפני מטופלו מה הסיכויים והסיכונים הטמונים בטיפול המומלץ וגם על אלטרנטיביות טיפוליות סבירות אחרות לטיפול הנדון.

'חובת הגילוי' שעל הרופא להעניק למטופלו מתייחסים לסיכונים הממשיים בלבד ושהם מהותיים ורלוונטים לנסיבות המקרה ולמטופל האנדיווידואלי/הספציפי.

ניקח לדוגמה אדם המבקש לעבור ניתוח לקיצור קיבה, או במילים אחרות ניתוח אלקטיבי.

נקבע בפסיקה כי ביחס לניתוחים אלקטיביים יש אף חובה מוגברת ל'חובת הגילוי', ככל שמדובר בסיכון הטומן בחובו פגיעה של ממש בבריאותו של המטופל.
ככלות הכול מקצרים איבר שהוא חיוני כדי לגרום לאדם מראה אסטטי לאחריו.  

כלומר בניתוחים אלקטיביים כדוגמת ניתוח לקיצור קיבה,  'חובת הגילוי' של הרופא המטפל מתחילה עוד משלב הטרום ניתוח – כאשר מטופל חותם על טופס ההסכמה מדעת.

הרופא המטפל או המנתח נדרש  ליידע את המטופל על משמעויותיו והשלכותיו של סיכון מוכר שעלול להתקיים בזמן ולאחר הניתוח.
אין לצאת לידי 'חובת הגילוי' רק באזכור סיכויים וסיכונים אלו.

אם לא נעשה כן הרופא המטפל או המוסד העומד מאחוריו עלול להימצא חייב בנזיקין בגלל פגיעה באוטונומיה.

יתרה מכך אם תוכח על ידי הניזוק כי יש קשר בין העדר ה'הסכמה מדעת', לנזק שנגרם לו ניתן יהיה לחייב את המזיקים/הנתבעים אף ברשלנות.

הפסיקה התייחסה אף לכך כי על רופא לא מוטלת אחריות מוחלטת הנקבעת על פי תוצאת הטיפול הרפואי אותו העניק הרופא למטופלו. גם לא כל החלטה רפואית, מוטעית לא בהכרח תימצא כהחלטה רשלנית. הרופא נדרש לנהוג במקצועיות ובמיומנות ולשקול את כלל השיקולים הרלוובנטים בהתאם לידע הרפואי המקובל באותה עת.

כיצד קובעים מה ערכו של ראש נזק זה?

ובכן הפסיקה הפעילה שיקול דעת רחב אך מבוסס על כל מקרה לגופו, נסיבותיו ותוצאותיו, כדי לאמדן את הפיצוי בגין ראש נזק זה. 

סכומי הפיצוי נעו מאלפי ₪ בודדים למאות אלפים. הכל תלוי מקרה ומקרה.

המידע המוצג בדף אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף יש לפנות אלינו לייעוץ לפי הפרטים המופיעים להלן:

לשאלות ופרטים נוספים אל תהססו לפנות אלינו ולקבל שירות מקצועי ואמין